Çalışma hayatı içinde çalışanlar açısından çok sayıda risk var. Özellikle bazı sektörler çok daha fazla risk barındırıyor. Ağır ve tehlikeli çalışma koşullarının söz konusu olduğu bu tür sektörlerde var olan riskler önlenemediğinde iş ka-zaları yaşanabiliyor.

İş ka-zası yaşanması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalılara ve geride kalanlara bazı yardımlar sağlanıyor. Bununla beraber, bu yardımların sağlanması için öncelikle SGK’nın söz konusu olayı iş ka-zası olarak tanıması gerekiyor. Aksi halde, sigortalı veya geride kalanlar SGK’dan sağlanan yardımları alamıyor. İş ka-zaları SGK, iş ka-zasını sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda veya işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay olarak tanımlıyor.

Örneğin işyerinin avlusunda yürürken düşüp kafasını vuran işçinin bu olaya bağlı olarak sonradan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmesi de iş ka-zası sonucu ö-lüm olarak değerlendiriliyor.

Trafik ka-zaları SGK’nın iş ka-zası tanımı, sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda geçirdiği ka-zayı da kapsar. Bununla birlikte, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında yaşanan ka-zalar da iş ka-zasıdır. Örneğin, işveren sigortalıya araç tahsis etmişse, sigortalının bu araçla işe gidiş geliş sırasında yaptığı trafik ka-zası iş ka-zası sayılıyor. Buna karşılık, sigortalı kendi arabasıyla işe gelip gidiyorsa bu gidiş geliş esnasında yaşanan ka-za iş ka-zası olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla, bu ka-za yüzünden SGK sigortalıya veya geride kalan hak sahiplerine yardımda bulunmaz.

İşyeri dışında… İşveren eğer işçisini işi dışında bir görevle bir yere göndermişse, bu sürede yaşanan ka-za da iş ka-zasıdır. Örneğin, işveren sigortalıyı su faturasını ödemesi için bankaya göndermiş ve bu sırada sigortalıya araba çarpmışsa, söz konusu durum da iş ka-zası olarak değerlendirilir. İş ka-zası olmayan bir olay iş ka-zası olarak bildirilirse… SGK’ya bildirilen bir olayın iş ka-zası sayılıp sayılmayacağının belirlenmesi için gerektiğinde SGK’nın denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.

Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş ka-zası olmadığı tespit edilirse, SGK tarafından bu olay için yersiz olarak yapılmış ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, yasal faizi ile birlikte geri istenir ve bu kişilere idari yaptırım uygulanır. İş ka-zası sonrasında sağlanan yardımlar SGK iş ka-zası geçiren sigortalıya ka-za sonrasındaki duruma göre çeşitli yardımlar yapıyor. İlk olarak, iş ka-zası sonrası hastaneye gidip rapor alan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Örneğin, işyerinde işini yaptığı sırada kayıp dü-şen ve ayağı kırılan sigortalı hastaneden 15 günlük rapor alırsa, SGK 15 gün için sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödüyor.

SGK hastalık sigortası çerçevesinde istirahat raporu alan sigortalılara üçüncü günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği öder. Ancak iş ka-zası halinde durum farklıdır. İş ka-zası sonucu istirahat raporu alan sigortalıya raporun ilk gününden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Bununla birlikte, sigortalının geçirdiği iş ka-zası sonrası meslekte ka-zanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybettiğini sağlık kurulu raporu ile belgelemesi halinde, sigortalı SGK’dan sürekli iş göremezlik geliri alabiliyor.

Çeyiz ve cenaze ödeneği Geçirdiği iş ka-zası nedeniyle sigortalı eğer hayatını kaybederse, geride kalan hak sahiplerine ö-lüm geliri bağlanıyor. Babasını veya annesini iş ka-zası nedeniyle kaybeden ve ö-lüm geliri almakta olan kız çocuğunun evlenmesi halinde ö-lüm geliri kesiliyor. Ancak SGK resmi nikahla evlenen kız çocuğuna ö-lüm gelirinin iki yıllık tutarını peşinen evlenme ödeneği olarak ödüyor. Kız çocuğunun iki yıllık süreden önce boşanması durumunda, iki yıllık sürenin dolmasıyla söz konusu kişi ö-lüm geliri almaya tekrar hak kazanıyor.

Ayrıca, iş ka-zası sonucu ö-lüm halinde SGK cenazeyi kaldıran kişilere cenaze ödeneği de ödüyor. Ce-naze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa anne ve babasına, o da yoksa kardeşlerine veriliyor. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda ise masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödeniyor. Ö-lüm aylığı için prim günü şartı yok SGK, ö-lüm sigortası kapsamında geride kalan hak sahiplerine aylık bağlamak için ö-len sigortalının belirli bir süre prim ödemiş olması koşulunu arıyor. Ancak iş ka-zası sonrası ö-lümlerde, geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ö-len sigortalının bir gün bile sigortasının olması yeterli.

Ayrıca, sigortalının işe girişi yapılmamış olsa bile geçirilen ka-za sonrasında SGK durumu sorgulayarak sigortalının o işyerinde çalıştığını tespit ederse, geride kalanlara yine ö-lüm geliri bağlanıyor. Diğer taraftan, iş ka-zası nedeniyle ö-len kişinin ö-lüm sigortasından da aylığa hak ka-zanmış olması durumunda, iş ka-zası sigorta kolundan ö-lüm geliri, ö-lüm sigortasından ise ö-lüm aylığı birlikte bağlanır.

The post FAİZİYLE GERİ ALABİLİRSİNİZ appeared first on Hisler Aynası.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir